Photography: Pavel Kryukov

Style: Denis Chechkov

Hair&Makeup: Irina Lakhanskaya

Models: Sasha Zotova@Avant, Daria Milky@Grace, Tatiana Neklyudova@Oldushka, Galina Smirnskaya, Maria M@Look

Set Design: Karolina Volbin

Producer: Anastasia Polikarpova@YellowLab