Photographer: Pavel Kryukov

Style: Denis Chechkov

Talent: Nataly Osmann

MUAH: Irina Lakhanskaya

Set design: Angelina Olshanskaya